Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego

7851 pobrań

17950 wyświetleń

Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego jest załącznikiem niezbędnym do złożenia wniosku o urlop wychowawczy. Zgodnie z przepisami prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunów dziecka, w ściśle określonym wymiarze i zakresie. Rodzic lub opiekun wnioskujący o urlop wychowawczy, jest zobligowany do złożenia oświadczenia potwierdzającego fakt niekorzystania z prawa do urlopu i samego urlopu, przez drugiego rodzica lub opiekuna. Wzory dokumentów, łącznie z oświadczeniem o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego, można pobrać poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • niewykorzystanie
  • wychowawczy
  • oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  • oświadczenie o niewykorzystaniu urlopu ojcowskiego
  • oświadczenie ojca o niewykorzystaniu urlopu
  • oświadczenie ojca dziecka o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  • oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego
  • oświadczenie drugiego rodzica druk
  • oświadczenie ojca o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  • oświadczenie o niekorystaniu z urlopu ojcowskiego

Podobne wzory dokumentów