Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

83 pobrań

284 wyświetleń

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to pismo powstałe w odpowiedzi na wniosek do zespołu orzekającego poradni. Określa się w nim członków zespołu, imię wnioskodawcy oraz dane dziecka, którego dotyczy orzeczenie. Zespół decyduje na jaki okres czasu dziecko potrzebuje kształcenie specjalnego. W dokumencie musi zostać dokładnie opisana diagnoza, wskazując na możliwości rozwojowe i potencjał dziecka. Muszą zostać przedstawione zalecenie zespołu, potrzeby edukacyjne, terapia, inne formy pomocy oraz uzasadnienie potrzeby kształcenia specjalnego wynikające z wcześniej postawionej diagnozy.

Różne


Podobne wzory dokumentów