ORD-IN

277 pobrań

1583 wyświetleń

ORD-IN to wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Pismo kierowane jest do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu lub Warszawy, zależenie od miejsca zamieszkania. Poszczególne pola uzupełnia się o dane identyfikacyjne wnioskodawcy, nazwę i adres organów podatkowych właściwych dla wnioskodawcy. Określa się zakres wniosku, wpisuje się wysokość, sposób zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych. Należy również przedstawić zaistniały stan faktyczny, zdarzenia przyszłe, pytania oraz ustosunkować się do nich. W ostatnim etapie wypełniania dokumentu podpisuje się oświadczenie o znajomości Kodeksu karnego.

Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów