Odwołanie prokury

536 pobrań

5167 wyświetleń

Odwołanie prokury jest jednostronnym oświadczeniem woli podmiotu lub organu uprawnionego do powoływania i odwoływania prokurentów. Zasady udzielania i odwoływania prokury regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi powołanie prokurenta wymaga zachowania formy pisemnej, jednak co do odwołania przepisy się nie wypowiadają. Niemniej jednak dla udokumentowania tej czynności prawnej należy zachować formę pisemną. Odwołanie prokury nie wymaga uzasadnienia, może być dokonane przez uprawnioną osobę (podmiot) w każdej chwili i bez podania powodu. Wzory dokumentów, łącznie ze wzorem odwołania prokury, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

.................., ..................


 


 


ODWOŁANIE PROKURY


 


My, niżej podpisani wspólnicy spółki..................z siedzibą w .................. przy.................. ..................


z dniem ..................r. odwołujemy prokurę ....................................

..................

zam. w .................. przy .................. ..................


.................. się dowodem osobistym seria..................nr ..................

..................

wydanym przez ..................


 


 


 Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • odwołanie prokurenta
  • odwolanie prokury
  • odwołanie prokury wzory pism
  • wniosek o wykreślenie prokurenta
  • odwołanie prokurenta wzór
  • odwołanie prokury wzor

Podobne wzory dokumentów