Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

26 pobrań

356 wyświetleń

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu jest pismem księgowym, w którym zawarta zostaje odmowa udzielenia kredytu, z jednoczesnym wymogiem płatności gotówkowej za dostarczony towar, w konkretnie podanym terminie. Wzory dokumentów zawierają datę, miejsce wystosowania pisma, podstawowe dane adresata oraz podaną przyczynę odrzucenia prośby o udzielenie kredytu (sytuacja finansowa petenta nie spełnia wymogów danej firmy do udzielenia kredytu). Dokument zawiera także zaproszenie na rozmowę w sprawie udzielenia kredytu oraz informację o dostarczaniu towaru po uprzedniej zapłacie gotówkowej w danym terminie.

Podgląd dokumentu

 


.................., dnia ..................


 


 


Adresat: ..................


 


 


ODRZUCENIE PROŚBY O UDZIELENIE KREDYTU


 


 


 


 


 


 


 


..................,


..................

dziękujemy za pismo z dnia .................. z prośbą o udzielenie kredytu przez firmę .................. .


Cenimy sobie Pańskie zaufanie.


Referencje, które otrzymaliśmy są bardzo dobre,ale niestety Pańska aktualna sytuacja finansowa nie spełnia wymogów naszej firmy dla udzielenia kredytu.


Z tego powodu nie możemy go udzielić.


 


Zapraszamy jednak na rozmowę. Jesteśmy pewni, że razem uda nam się uzgodnić takie warunki kredytowe, które mogłyby Pana satysfakcjonować. Do tego czasu towar dostarczać będziemy po dokonaniu płatności gotówkowej w terminie .................. dni.


Mamy nadzieję na wspólne spotkanie.


 


Z poważaniem,


 


 


................................................
Popularne zapytania:

  • prosba o udzielenie kredytu
  • wzor odmowy kredytu
  • wzór odmowy przyznania kredytu

Podobne wzory dokumentów