Odpowiedź na upomnienie

646 pobrań

6846 wyświetleń

Odpowiedź na upomnienie jest dokumentem składanym w Urzędzie Skarbowym, do którego należy podatnik. Jego celem jest odpowiedź na wezwanie do zapłaty podatku, który nie został uiszczony. Po zapłacie kwoty, należy złożyć takie pismo w celu weryfikacji sytuacji. W dokumencie należy wpisać dane osobowe podatnika oraz adres US, do którego składane jest pismo, następnie należy wpisać kwotę, która została uiszczona oraz uzasadnienie, dlaczego tak się stało. Dodatkowo należy dołączyć ksero potwierdzenia przelewu. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., ..................


Wnioskodawca:
..................
..................
.................. ..................

Do: Urząd Skarbowy
w ..................
..................
..................Odpowiedź na upomnienie

..................

 


W odpowiedzi na upomnienie z .................. nr .................. oświadczam, iż dochodzona kwota podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona w dn. ...................


W załączeniu znajduje się ksero przelewu.


UZASADNIENIE
..................
...........................................
podpisUrząd skarbowy

Popularne zapytania:

  • odwołanie od upomnienia w pracy wzór
  • upomnienie
  • upomnienie z urzedu skarbowego
  • wzór odwołania od upomnienia
  • dostałam upomnienie z urzędu skarbowego mogę się odwołać
  • odpowiedź na upomnienie
  • wzór upomnienia skierowanego do podatników izba skarbowa poznań
  • podatnik
  • wzór odwołania się od upomnienia
  • odwołanie od upomnienia wzór

Podobne wzory dokumentów