Odpis skrócony aktu urodzenia

2186 pobrań

4271 wyświetleń

Odpis skrócony aktu urodzenia uzyskuje się w odpowiedzi na wniosek składany w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego. Wniosek musi być uzupełniony o dane identyfikacyjne wnioskodawcy. W treści wniosku wpisuje się informacje odnośnie osoby, której dotyczy pismo, podając jej imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, nr aktu, liczbę potrzebnych odpisów oraz cel, w jakim składa się wniosek. Wskazuje się także osoby uprawnione do odebrania skróconego aktu urodzenia. Aby odebrać dokument, niezbędne jest uiszczenie urzędowej opłaty w wysokości 22 zł.

Popularne zapytania:

  • odpisy

Podobne wzory dokumentów