Nota księgowa

1679 pobrań

3473 wyświetleń

Nota księgowa to dokument rozliczeniowy stosowany głównie w rozliczeniach między partnerami. Jest to dowód transakcji, której nie można inaczej dokumentować. Można z niej korzystać tylko wtedy, kiedy dana operacja nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Notę księgową bardzo często wystawia się po to, by obciążyć odsetkami/karami umownymi  osób/organizacji, które nie dokonały płatności w wyznaczonym terminie. Notę księgową sporządza się w dwóch egzemplarzach, jedną kopię zatrzymuje dostawca a druga trafia w ręce odbiorcy.

Biznes

Popularne zapytania:

  • nota księgowa jaki to dokument
  • noty księgowe 2015
  • nota księgowa pdf

Podobne wzory dokumentów