NIP 7

568 pobrań

2091 wyświetleń

NIP 7 jest to formularz urzędowy, będący zgłoszeniem identyfikacyjnym/aktualizacyjnym osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem. Dokument ten składa się w Urzędzie Skarbowym w celu nadania numeru Nip lub aktualizacji danych objętych zgłoszeniem. Pismo ma 4 strony, należy podać dokładne dane identyfikacyjne, dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje prowadzonej dokumentacji rachunkowej i miejsce przechowywania, dane wynikające z wpisu do ewidencji lub rejestru i informacje o załącznikach, które są dołączane do pisma.

Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów