NIP - 5 W - obowiązuje o d 1 września 2011 r.

159 pobrań

1198 wyświetleń

Dokument NIP- 5/ W jest rodzajem formularza podatkowego. Jest to informacja o numerze identyfikacji podatkowej, który został nadany. Prawidłowo wypełniony dokument powinien zawierać informacje takie jak: identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL, a także cel złożenia danego wniosku, dokładne dane wnioskodawcy oraz dane podmiotu, którego bezpośrednio dotyczy wniosek numeru identyfikacji podatkowej a przede wszystkim podpis wnioskodawcy lub osoby, która reprezentuje wnioskodawcę. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

NIP

nip

Popularne zapytania:

  • NIP-5/W druk do wypełnienia
  • nip 5w interaktywny
  • nip 5w druk do wypełnienia
  • nip 5w 2015

Podobne wzory dokumentów