Metryka sprawy

564 pobrań

2330 wyświetleń

Metryka sprawy prowadzona jest dla spraw administracyjnych.  Formularz metryki musi być uzupełniony przede wszystkim o oznaczenie(data wszycia lub znak sprawy) i tytuł sprawy.  W tabeli wpisuje się datę podjętej czynności,  oznaczenie osoby(imię, nazwisko, stanowisko), która tę czynność podjęła, określenie podejmowanej czynności oraz wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność(data dokumentu, znak pisma). Taki wzór metryki sprawy wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 roku.

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzór metryki sprawy
  • metryka spraw

Podobne wzory dokumentów