Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

67 pobrań

577 wyświetleń

Niniejszy formularz pozwala na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego woli rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT. Zwolnienie takie przysługuje drobnym przedsiębiorcom, których roczna wartość sprzedaży nie przekracza ustawowego limitu 150 000 zł. Formularz przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej woli lub z uwagi na przekroczenie określonego limitu dochodu oświadczają o zakończeniu korzystania ze zwolnienia we wskazanym dniu. Po złożeniu wypełnionego formularza przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT, zyskując jednocześnie możliwość wystawiania faktur VAT dla innych podmiotów. Ten i inne wzory dokumentów dostępne na naszej stronie spełniają wymogi formalne przy załatwianiu poszczególnych spraw.

ZUS


Podobne wzory dokumentów