Lista obecności

10414 pobrań

20930 wyświetleń

Lista obecności to dokument potwierdzający, że pracownik w danym dniu roboczym był obecny w zakładzie/siedzibie firmy i wywiązywał się ze swoich obowiązków, wynikających z warunków zatrudnienia.  Od 1 stycznie 2004 wszystkie firmy gastronomiczne,  warsztaty samochodowe, salony fryzjerskie, kosmetyczne mają obowiązek prowadzenia listy obecności, która często jest im dostarczana przez Urzędy Podatkowe. Lista obecności to tabela, w którą wpisują się wszyscy pracownicy w danym dniu. Musi być ona potwierdzona przez kierownika zmiany i dostępna do kontroli osobom upoważnionym przez Urząd podatkowy.

Praca

Popularne zapytania:

  • lista obecności 2015
  • lista obecności

Podobne wzory dokumentów