Likwidacja działalności gospodarczej

61 pobrań

279 wyświetleń

Aby zlikwidować działalność gospodarczą trzeba złożyć CEIDG-1 czyli wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i zaznaczyć w rubryce rodzaj wniosku-wniosek o wykreśleniu wpisu z CEIDG-1. Jest to ostatnia pozycja na liście. Dalszą część formularza wypełnia się zgodnie z zapytaniami, podaje się dane wnioskodawcy, informacje dotyczące działalności gospodarczej, wskazując na różne elementy związane z funkcjonowaniem firmy. Na końcu wnioskodawca składa czytelny podpis. Dokument CEIDG-1 jest zarazem zgłoszeniem do ZUSU/KRUSU, GUS i Urzędu skarbowego.

Biznes


Podobne wzory dokumentów