Kwestionariusz osobowy dla pracownika

712 pobrań

2256 wyświetleń

Kwestionariusz osobowy dla pracownika to pismo zawierające informacje o pracowniku. Należy podać swoje dane personalne: imię, nazwisko, imiona rodziców,  nazwisko rodowe matki, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nip, pesel. Trzeba również podać stan rodziny:  dane identyfikacyjne współmałżonka i dzieci, stosunek do powszechnego obowiązku obrony. Należy też wskazać osobę, którą trzeba zawiadomić w razie wypadku i podać jej dane kontaktowe. Na końcu pisma oświadcza się, że wyżej podane dane są zgodne z dowodem osobistym. Musi się również znajdować podpis osoby składającej kwestionariusz osobowy.

Praca


Podobne wzory dokumentów