Kwestionariusz osobowy

13200 pobrań

47026 wyświetleń

Kwestionariusz osobowy to dokument, który wypełnia osoba ubiegająca się o pracę. Kandydat do pracy uzupełnia w nim przede wszystkim swoje dane osobowe, informacje o zdobytym wykształceniu oraz o odbytych szkoleniach i dotychczasowy przebieg zatrudnienia, składając na końcu dokumentu swój własnoręczny podpis. W momencie przyjęcia kandydata do pracy, kwestionariusz osobowy jest umieszczany w jego teczce osobowej w części A zawierającej dokumenty związane z ubieganiem się pracownika o dane stanowisko pracy. Wzory dokumentów kwestionariusza osobowego znajdują się w załączniku.

Podgląd dokumentu

 


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


 


 


 

  1. Imię (imiona) i nazwisko
   ..................
  2. Imiona rodziców
   ..................
  3. Data urodzenia ..................
  4. Obywatelstwo
   ..................
  5. Numer ewidencji (PESEL)
   ..................  ..................


  1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ..................
  2. Miejsce zamieszkania
   ..................

   .................. ..................
   


  Adres do korespondencji
  ..................
  .................. ..................


  8. Wykształcenie


  ..................


   


  ..................

  ..................

  9. Wykształcenie uzupełniające


  ..................

  ..................


  10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  ..................  11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ..................

  ..................

  12. Stan rodzinny


  ..................

  ..................

  13. Powszechny obowiązek obrony:


  a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ..................


  b) stopień wojskowy ..................


  numer specjalności wojskowej ..................


  c) przynależność ewidencyjna do WKU ..................


  d) numer książeczki wojskowej ..................


  e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ..................

  ..................

  14. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku:


  .................. .................. .................. ..................


     15. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1,2,3 i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria..................numer ..................


  wydanym przez ..................


  w ..................


  albo innym dowodem tożsamości ..................


   


   


   


  ..................,dn. ..................


   


  ........................................................


  podpis   


  Praca

  Popularne zapytania:

  • kwestionariusz osobowy
  • kwestionariusz osobowy druk
  • kwestionariusz osobowy dla pracownika
  • kwestionariusz osobowy 2015
  • kwestionariusz osobowy
  • kwestionariusz osobowy dla pracownika 2015
  • Kwestionariusz Osobowy PDF
  • druk kwestionariusz osobowy
  • kwestionariusz osobowy pracownika
  • kwestionariusz osobowy do pracy

  Podobne wzory dokumentów