KW ZAD

205 pobrań

928 wyświetleń

KW ZAD to żądanie wpisu w księdze wieczystej, będące załącznikiem do wniosku o założenie księgi wieczystej lub wniosku o wpis w księdze wieczystej składanym do Rejestru Ksiąg Wieczystych. Wykorzystuje się go w momencie, kiedy w podstawowych formularzach nie da się ująć wszystkich żądań. W dwu stronnicowym dokumencie należy zaznaczyć odpowiednie kwadraty, odnoszące się do konkretnych żądań a następnie we wskazanym miejscu podać treść tych żądań. Na końcu formularza należy podać imię, nazwisko wnioskodawcy/pełnomocnika/ przedstawiciela, datę oraz złożyć czytelny podpis.

Nieruchomości


Podobne wzory dokumentów