KW WPIS

948 pobrań

2467 wyświetleń

KW WPIS to wniosek o wpis w księdze wieczystej. Składa się go w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i dotyczy nieruchomości w celu ustalenia jej stanu prawnego. Wniosek jest najczęściej składany przez właściciela nieruchomości lub osobę, która ma ograniczone prawa rzeczowe do niej. Księgi wieczyste są dostępne każdemu, można je przeglądać  w obecności pracownika sądu. Wniosek o wpis do księgi ma na celu głównie określenie stanu własnościowego nieruchomości, wykreślenie, zmianę współwłaścicieli, odłączenie lub przyłączenie części nieruchomości. W czterostronicowym formularzu wnioskodawca ma miejsce na określenie swoich żądań.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • kw wpis
  • KW WPIS 2015
  • Wniosek o wpis do KW 2015

Podobne wzory dokumentów