KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

193 pobrań

1278 wyświetleń

KRS-ZY to załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu podlegającego wpisowi i już wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z formularza należy skorzystać, zgłaszając zmianę numeru REGON lub numeru NIP. Wniosek o dokonanie zmian, wraz z załącznikami, należy złożyć osobiście we właściwym sądzie rejonowym, wydział gospodarczy lub przesłać listem poleconym na adres sądu. Wypełnienie i prawidłowe złożenie wniosku skutkuje dokonaniem zmian w rejestrze. Wzory dokumentów wykorzystywanych w związku z dokonywaniem wpisów lub zmian w KRS, wraz ze wzorem formularza KRS-ZY, można pobrać poniżej.

Popularne zapytania:

  • krs regon nr 330042780
  • zgłaszając krs-zy
  • formularz krs-zy
  • krs zy
  • krs zgłoszenie nip i regon
  • krs-zy wzór
  • krs-zy po co
  • krs regon nip

Podobne wzory dokumentów