KRS ZY

81 pobrań

555 wyświetleń

KRS-ZY to załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i dotyczy numeru identyfikacyjnego REGON/numeru identyfikacji podatkowej NIP. Dokument ma jedną stronę i kilka pól do wypełnienia. Najpierw podaje się dane podmiotu(muszą one odpowiadać danym, ujętym we wniosku o zmianę danych), nazwę firmy lub imię z nazwiskiem. W części pierwszej wpisuje się numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. W przypadku zmiany numerów należy podać nowe.  Część drugą należy uzupełnić o podpisy osób składających wniosek.


Podobne wzory dokumentów