KRS ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

1 pobrań

24 wyświetleń

KRS-ZU jest załącznikiem do wniosku o zmianę danych podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Składają go członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik służy do składania zgłoszeń zmian polegających na wykreśleniu lub wpisaniu członków, lub zmiany ich danych. Na każdym formularzu KRS-ZU należy zgłaszać zmiany dotyczące pojedynczych członków. W razie dokonywania wielu zmian, do wniosku składanego w sądzie należy załączyć odpowiednio więcej formularzy KRS-ZU. Wzory dokumentów obowiązujące podmioty podlegające wpisom do KRS, łącznie ze wzorem załącznika KRS-ZU, można pobrać poniżej.


Podobne wzory dokumentów