KRS ZS Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

7 pobrań

32 wyświetleń

Formularz KRS-ZS jest załącznikiem do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy przepisów ustawy składają go podmioty podlegające wpisowi do KRS w razie zaistnienia zmian polegających na połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu. Wzór obowiązującego formularza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. KRS-ZS należy złożyć w sądzie na piśmie wraz z wnioskiem o zmianę danych. Wzory dokumentów obowiązujących podmioty podlegające wpisowi do rejestru, wraz ze wzorem formularza KRS-ZS można pobrać poniżej.


Podobne wzory dokumentów