KRS ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

101 pobrań

356 wyświetleń

"KRS ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest dokumentem dołączanym do wniosku ""Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego"", który jest składany do Sądu Rejonowego, do którego przynależy podmiot ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę. Załącznik ten jest składany w celu wniesienia dodatkowych informacji na temat osoby której dotyczy wniosek oraz wprowadzeniu jej danych osobowych, których nie można było zawrzeć we właściwym wniosku. Wzory dokumentów dostępne są do wglądu i pobrania poniżej."

Popularne zapytania:

  • krs-zr jak wypełnić
  • wpis likwidatora do krs
  • krs upadłość

Podobne wzory dokumentów