KRS ZN

312 pobrań

1215 wyświetleń

KRS ZN to załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorstw mający na celu przyjęcie sprawozdania finansowego działalności gospodarczej. Dokument podzielony jest na 4 części. Na samym początku wpisuje się nazwę firmy, której dotyczy sprawozdanie. Następnie wypełnia się poszczególne rubryki (roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub postanowienie o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania działalności), podając okres za jaki złożono dokument. W części drugiej należy zawrzeć skonsolidowane roczne sprawozdanie grupy kapitałowej, opinię biegłego prowidenta, sprawozdanie z działalności jednostki dominującej. W części trzeciej podaje się okres za jaki złożono merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego.

Popularne zapytania:

  • krs-zn 2015
  • wzór krs-zn

Podobne wzory dokumentów