KRS ZL Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

109 pobrań

1071 wyświetleń

"KRS ZL Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców jest dokumentem dołączanym do wniosku ""Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego"", który należy złożyć do Sądu Rejonowego, do którego przynależy podmiot. Celem załączenia tego formularza jest wniesienie dodatkowych informacji, które mogą mieć wpływ na przebieg postępowania. Informacje dotyczą prokurentów i pełnomocników danych organizacji, których nie można było ująć we właściwym wniosku. Jeżeli wniosek zostanie uzupełniony w sposób niewłaściwy, zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej."


Podobne wzory dokumentów