KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

1 pobrań

14 wyświetleń

"KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, jest załącznikiem do wniosku ""Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych"", który należy złożyć razem z wnioskiem właściwym do Sądu Rejonowego, do którego przynależy podmiot. We wniosku należy uzupełnić dane obecnego oraz przyszłego zarządcy. Ponadto trzeba złożyć własnoręczne podpisy osób składających wniosek. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej."


Podobne wzory dokumentów