KRS ZK

1075 pobrań

2341 wyświetleń

KRS ZK to załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz „Zmiana –organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki „  dotyczy spółek handlowych, składa się go, kiedy zmienia się skład osobowy zarządu, rady nadzorczej lub osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, partnerzy, wspólnicy. W dwustronicowym dokumencie określa się organ lub osobę, której dotyczy wpis. Następnie zaznacza się rodzaj wpisu. W części drugiej formularza podaje się dane organu oraz zmianę sposobu reprezentacji. Część trzecią uzupełnia się o dane osoby wchodzącej w skład organu/wspólnika. W ostatniej części znajduje się miejsce na podpis osoby składającej wniosek.


Podobne wzory dokumentów