KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

20 pobrań

304 wyświetleń

"Załącznik ten jest dokumentem dołączanym do wniosku ""Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego"", który należy złożyć do Sądu Rejonowego gdzie należy podmiot. Jego celem jest wniesienie dodatkowych informacji dotyczących reprezentantów podmiotu zagranicznego, których nie można było zamieścić we właściwym wniosku. W dokumencie należy wypełnić pola związane z danymi osobowymi reprezentantów (obecnego i przyszłego) oraz trzeba złożyć własnoręczne podpisy osób składających wniosek. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej."


Podobne wzory dokumentów