KRS ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

3 pobrań

19 wyświetleń

"KRS ZI jest załącznikiem wniosku ""Zmiana - dyrektorzy wykonawczy"". Pakiet dokumentów może być złożony do Sądu Rejonowego, do którego przynależy podmiot. Załącznik jest dodawany jeżeli niezbędne jest wniesienie dodatkowych informacji dotyczących dyrektorów wykonawczych spółki, których nie można było ująć we właściwym wniosku. We wniosku należy wypisać dane osobowe dyrektorów oraz należy złożyć podpisy osób składających wniosek. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej."


Podobne wzory dokumentów