KRS ZE

318 pobrań

1344 wyświetleń

KRS-ZE to dokument stanowiący załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana dotyczy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. W pierwszej kolejności uzupełnia się pole dotyczące danych podmiotu(należy podać nazwę firmy).  Następnie podaje się dane wspólnika, którego ten wpis dotyczy. Wspólnika można wykreślić, wpisać nowego, zmienić dane wspólnika. W dalszej części znajduje się miejsce na uwzględnienie zmian danych wspólnika lub wykreślenie. Tutaj podaje się szczegółowe informacje: imię, nazwisko, PESEL, REGON, KRS. W następnych rubrykach wpisuje się dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych. Na koniec wnioskodawca podpisuje formularz.


Podobne wzory dokumentów