KRS ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

5 pobrań

30 wyświetleń

"KRS ZD jest załącznikiem do wniosku ""Zmiana - partnerzy"", który należy złożyć do Sądu Rejonowego, do którego przynależy podmiot. Dokument może zostać złożony aby wniesienie dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na przebieg postępowania. Z wniosku należy korzystać jeżeli chce się wnieść dodatkowe informacje o partnerach. We wniosku należy wypełnić pola związane z danymi osobowymi partnerów oraz trzeba złożyć podpisy osób składających wniosek. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania, poniżej."


Podobne wzory dokumentów