KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

7 pobrań

17 wyświetleń

"KRS-Z-OPP, jest dokumentem składanym wraz z wnioskiem ""Zmiana - Działalność Pożytku Publicznego"". W dokumencie należy wpisać dane podmiotu, określić rodzaj wpisu oraz określić sposób zmiany informacji o przedmiocie działalności. Jest on używany w przypadku kiedy nie można było zamieścić wszystkich informacji we właściwym wniosku. Opisując przedmioty działalności należy wpisać ich kod PKD, który jest unikalny i zamieszczony w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej."


Podobne wzory dokumentów