KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym

1 pobrań

22 wyświetleń

KRS Z7 Zmiany dotyczące przedsiębiorstwa szczególnego, czyli przedsiębiorstwa zagranicznego w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym wymagają złożenia stosownych dokumentów w stosownym urzędzie. Wzory dokumentów, oznakowane kodem KRS Z7 znajdują się w serwisie. Składać je należy do odpowiedniej placówki z uwagi na krajową siedzibę przedsiębiorstwa zagranicznego. Ważne również by wniosek składany był przez osobę uprawnioną i upoważnioną do składania tego typu dokumentów, w przeciwnym razie nie zostanie uznany i uwzględniony w rejestrze.


Podobne wzory dokumentów