KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe

5 pobrań

9 wyświetleń

KRS Z67 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe, jest dokumentem który należy złożyć do Sądu Rejonowego, do którego przynależy podmiot. Dany wniosek można złożyć w celu dokonania zmian we wpisie dotyczącym postępowania układowego. We wniosku należy czytelnie wypełnić wszystkie pola jasne. Jeżeli, w którychś polach nie znajdują się informacje dotyczące naszej sytuacji, należy je przekreślić. W przypadku źle wypełnionego wniosku zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.


Podobne wzory dokumentów