KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

32 pobrań

342 wyświetleń

KRS - Z63 jest dokumentem, który należy złożyć w Sądzie Rejonowy, do którego przynależy podmiot ze względu na miejsce zamieszkania, bądź siedzibę. Celem złożenia takiego dokumentu jest dokonanie zmian we wpisie dotyczącym zarządu komisarycznego, przymusowego bądź powierzenia zarządzania przedsiębiorstwem państwowym. We wniosku należy umieścić dane dotyczące podmiotu, dane wnioskodawcy, pełnomocnika lub adresata korespondencji. Ponadto należy zaznaczyć o co wnosi wnioskodawca oraz uzupełnić wykaz załączników. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.


Podobne wzory dokumentów