KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa

37 pobrań

501 wyświetleń

KRS Z6 Każda instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo - rozwojowa, instytut badawczy czy przedsiębiorstwo państwowe dokonanie wszelkich zmian musi potwierdzić odpowiednią dokumentacją. Wzory dokumentów, kod KRS Z6 znajdują się w serwisie. Ich wypełnienie jest potwierdzeniem dokonanych zmian. Nie można ich bowiem przeprowadzić bez zgłoszenia. Faktycznie dopiero po akceptacji przez odpowiedni urząd stają się one obowiązujące. Zmiany zgłosić może osoba formalnie reprezentująca podmiot. We wniosku należy podać datę planowanego wprowadzenia zmian.

Popularne zapytania:

  • krs z6

Podobne wzory dokumentów