KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa

9 pobrań

29 wyświetleń

KRS Z6 Wprowadzenie zmian w ramach jednostki badawczo - rozwojowej, instytutu badawczego czy przedsiębiorstwa państwowego wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek musi zawierać dane identyfikacyjne podmiotu i informację na temat zakresu planowanych zmian, wraz z datą, od której mają one obowiązywać. Również istotne jest to, by wniosek ten, wzory dokumentów to KRS Z6, został podpisany przez osobę formalnie upoważnioną do składania tego typu dokumentów, w przeciwnym razie nie zostanie on przyjęty i uwzględniony.

Różne


Podobne wzory dokumentów