KRS Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

394 pobrań

1200 wyświetleń

KRS Z5 Spółdzielnia, która chce dokonać zmian formalnych w swoich funkcjonowaniu musi się do tego posłużyć odpowiednim wnioskiem. Wzory dokumentów znajdują się pod nazwą KRS Z5. We wniosku należy podać dane identyfikacyjne spółdzielni, zmiany i datę obowiązywania zmian. Wniosek mogą złożyć osoby upoważnione, uprawnione do reprezentowania spółdzielni w stosunkach formalnych, czyli uprawnione do składania podpisów na dokumentach. W przeciwnym razie wniosek jest nieważny. Dokument należy złożyć przed planowanym terminem wprowadzenia zmian, żeby urząd zdążył go przetworzyć.

Popularne zapytania:

  • krs z5 aktywny
  • aktywny druk krs z5
  • krs z5
  • KRS-Z5
  • krs z5 aktywny aktualny
  • KRS -opłaty Z-5
  • druk wniosku KRS-Z5
  • Z5

Podobne wzory dokumentów