KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność

12 pobrań

47 wyświetleń

KRS Z41 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność, jest dokumentem składanym do Sądu Rejonowego, do którego się przynależy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Celem złożenia tego typu wniosku jest dokonanie zmian wpisu w KRS, dotyczącym wierzytelności. We wniosku należy czytelnie wypełnić pola jasne. Części formularza, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.


Podobne wzory dokumentów