KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

34 pobrań

270 wyświetleń

KRS Z40 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS, jest dokumentem który należy złożyć do Sądu Rejonowego w celu skorygowania zaległości pieniężnych danego tytułu. Wniosek może dotyczyć zaległości podatkowej, celnej bądź składki na rzecz ZUS. We wniosku należy czytelni wypełnić pola jasne. Pola, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Popularne zapytania:

  • zaległość podatkowa
  • KRS-Z40
  • krs wniosek zaległości

Podobne wzory dokumentów