KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

423 pobrań

1853 wyświetleń

KRS Z3 Dokonanie zmian w rejestrze przedsiębiorców, zmian dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej wymaga potwierdzenia tych zmian za pomocą specjalnego wniosku. Wzory dokumentów dotyczących takich zmian o kodzie KRS Z3 znaleźć można w serwisie. We wniosku muszą koniecznie znaleźć się dane spółki, wspólników oraz wszelkie informacje dotyczące wnioskowanej zmiany. Czego zmiana ma dotyczyć i jak sytuacja my wyglądać po zmianie. Oczywiście, należy również wskazać datę, od kiedy zmiany będą obowiązywały. Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione pod rygorem nieważności.

Popularne zapytania:

  • formularz krs z3 wzór
  • krs z3 wzór wypełnienia 2015
  • krs z3 wzór wypełnienia
  • KRS-Z3 przykład wypełnienuia
  • Z3 formularz wzór wypełnienia

Podobne wzory dokumentów