KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego

37 pobrań

451 wyświetleń

KRS Z22 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego, jest dokumentem który należy złożyć w Sądzie Rejonowym. Celem złożenia tego typu wniosku jest dokonanie zmian dotyczących podmiotu w rejestrze stowarzyszeń. Dotyczy on publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego. We wniosku należy czytelni wypełnić pola jasne. Pola, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Popularne zapytania:

  • zoz
  • krs zmiana statutu zoz

Podobne wzory dokumentów