KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego,

20 pobrań

64 wyświetleń

KRS Z21 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, to formularz, który należy złożyć do przynależącego Sądu Rejonowego. Celem złożenia tego typu dokumentu jest wprowadzenie zmian dotyczących podmiotu, w rejestrze stowarzyszeń. We wniosku należy czytelnie wypełnić pola jasne. Pola, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.


Podobne wzory dokumentów