KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

88 pobrań

345 wyświetleń

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, czyli KRS-Z20, służy do wprowadzenia zmian w Fundacjach, Stowarzyszeniach oraz wszelkich innych Organizacjach Społecznych i Zawodowych. Wniosek powinien być składany w biurze podawczym sądu rejonowego (wydział gospodarczy), właściwego ze względu na miejsce, w którym znajduje się siedziba podmiotu, którego dotyczy wpis do Krajowego Rejesteu Sądowego. Wprowqdzone zmiany mogą dotyczyć m.in. nazwy podmiotu, siedziby, adresu, adresu www lub e-mail. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Popularne zapytania:

  • wniosek o zmianę danych podmiotu w krs fundacja stowarzyszenie
  • formularz krs z20 wzór
  • krs-z20 interaktywny
  • krs wniosek o zmianę danych podmiotu
  • wniosek o rejestrze podmiotu w krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA,STOWARZYSZENIE

Podobne wzory dokumentów