KRS Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna

9 pobrań

43 wyświetleń

KRS Z2 Zmiany, jakie zachodzą w spółce komandytowo - akcyjnej, czy w spółce partnerskiej wymagają potwierdzenia odpowiednim, stosownym dokumentem. Wzory dokumentów przeznaczonych do tego celu noszą w serwisie kod KRS Z2. Ich złożenie jest konieczne do tego, by zmiany rzeczywiście zaszły i zostały formalnie zatwierdzone. Zmiany należy zamieścić na wniosku, a złożyć może go jedynie osoba lub przedstawicielstwo formalnie ustanowione do wykonywania takich czynności w imieniu wskazanego podmiotu. Konieczne jest również wskazanie daty, z jaką zmiany mają wejść w życie.


Podobne wzory dokumentów