KRS Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska

3 pobrań

17 wyświetleń

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, funkcjonujący też pod nazwą KRS-Z14, dotyczy zmian wprowadzanych w Spółdzielni Europejskiej. Wniosek powinien być kierowany do sądu rejonowego (wydział gospodarczy), właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego dotyczy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć m.in. firmy spółdzielni, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej z innym podmiotem na mocy umowy spółki cywilnej, zmiany statutu, czasu trwania podmiotu czy kapitału spółdzielni. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.


Podobne wzory dokumentów