KRS Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

13 pobrań

46 wyświetleń

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, który funkcjonuje też pod nazwą KRS-Z13, służy wprowadzeniu zmian w Spółkach Europejskich. Wniosek należy składać w biurze podawczym sądu rejonowego (wydział gospodarczy), właściwego dla miejsca, w którym znajduje się siedziba podmiotu, którego dotyczy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja w KRS jest obligatoryjna dla każdego właściciela spółki a jej brak wiąże się z komsekwencjami prawnymi. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.


Podobne wzory dokumentów