KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

4 pobrań

123 wyświetleń

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, funkcjonujący również pod nazwą KRS-Z10, przeznaczony jest do wprowadzenia zmian w Odziałach Przedsiębiorcy Zagranicznego, Główny Odział Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń. Adresatem wniosku jest sąd rejonowy (wydział gospodarczy), właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, którego dotyczy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien być składany w biurze podawczym sądu właściwego dla siedziby podmiotu. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.


Podobne wzory dokumentów