KRS Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska

53 pobrań

281 wyświetleń

KRS Z1 W podmiotach prawa gospodarczego dochodzi czasem do istotnych zmian. Zmieniają się wspólnicy, zmienia się struktura prawna czy charakter prawny spółki. Wszelkie takie zmiany wymagają potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów. Wzory dokumentów poniżej, pod nazwą KRS Z1. W dokumencie należy koniecznie i jednoznacznie wskazać, co się zmienia i jaki będzie aktualny stan rzeczywisty. Taki wniosek złożyć może osoba oficjalnie reprezentująca podmiot, lub grupa osób reprezentujących. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podmiotu, którego wniosek dotyczy.

Popularne zapytania:

  • Z1

Podobne wzory dokumentów