KRS Z 30

2488 pobrań

7010 wyświetleń

Krs z 30 to wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym składany w Sądzie Rejonowym. W formularzu należy uzupełnić dane dotyczące podmiotu, którego dotyczy wpis: nazwa firmy, numer KRS, oznaczenie formy prawnej, NIP i REGON.  Trzeba też oznaczyć wnioskodawcę, podać dane adresata korespondencji, dane pełnomocnika procesowego, informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach, informacje o skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu grupy, sprawozdanie działalności pożytku publicznego oraz informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

Popularne zapytania:

  • krs z 30
  • krs z-30 2015 wzód do wypełnienia
  • KRS Z 30 WZÓR
  • druk z-30 2015
  • krs z 30 2015 wzór

Podobne wzory dokumentów